Therapeuten

Miranda Tong Sang (woensdag, locatie Aalsmeer)

GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR Europe Practitioner

AGB-code: 94-009731, BIG-registratienummer: 29918922025

Miranda’s expertise ligt in het behandelen van gedragsproblemen, emotieregulatieproblemen en traumagerelateerde klachten. Zij is opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, traumagerichte therapie (TF-CBT en EMDR) en gezinstherapie (Functional Family Therapy). Daarnaast heeft zij veel ervaring met het geven van groepstrainingen zoals de Training Agressie Controle (TACt) en (sociale) vaardigheidstrainingen en het verrichten van uitgebreid psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek. Naast haar klinische werkzaamheden geeft zij les in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ook is ze actief in wetenschappelijk onderzoek.

Miranda is geboren in Amsterdam, alwaar zij tot aan haar studententijd heeft gewoond. Zij is sinds kleins af aan altijd al bijzonder gedreven geweest in wat zij deed en greep alle kansen aan om zich te ontwikkelen. Miranda is een persoon die positief kritisch naar het leven kijkt en bijzonder geïnteresseerd is in mensen en verschillende culturen. Zij is open-minded, (ver)oordeelt niet, heeft een enthousiaste en motiverende persoonlijkheid en met haar gezonde dosis humor legt zij snel contact met mensen. Miranda beleeft veel plezier aan dansen en reist graag.

Zij heeft haar middelbare school in Amstelveen gevolgd en is daarna gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam alwaar zij afstudeerde in de kinder- en jeugdpsychologie en criminologie. Zij heeft sindsdien gewerkt als behandelaar, trainer en diagnostisch onderzoeker in de jeugdzorg en gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrie binnen zowel een grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie als in een vrijgevestigde praktijk waar zij ook (jong)volwassenen behandeld. Het kunnen bieden van succesvolle behandeling toegespitst op de cliënt is voor het haar een belangrijke motivatie om in 2014 haar praktijk MindWorkx te openen. Naast haar eigen praktijk werkt Miranda ook in een GGZ-instelling voor kinderen en jongeren.

Miranda is lid van de beroepsvereniging voor psychologen (NIP), de vereniging voor gedrags- en cognitieve therapie (VGCt), de Nederlandse vereniging voor GZ-psychologen en haar specialismen (NVGZP) en Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Momenteel heeft Miranda een aanmeldstop voor nieuwe cliënten. Wel is zij als regiebehandelaar betrokken bij cliënten van haar collegae Esther en Mireille.

Esther de Wildt (woensdag, locatie Aalsmeer)

Systeemtherapeut, vaktherapeut en EMDR-therapeut

Esther haalt haar inspiratie uit oprecht contact, gelijkwaardigheid, samenwerken en aansluiten bij de cliënt. Flexibiliteit, creativiteit en humor zijn daarbij belangrijke eigenschappen. Zij werkt als systeemtherapeut. Na jaren als B-verpleegkundige te hebben gewerkt is zij zich gaan scholen tot vaktherapeut beeldend, vervolgens heeft zij de transculturele systeembenadering en de opleiding systeemtherapie afgerond. Zij is bezig met het behalen van haar registratie tot systeemtherapeut bij de NVRG. Esther heeft de opleiding EMDR bij volwassenen en kinderen gedaan. In de afgelopen 30 jaar heeft zij ervaring opgedaan in het werken met en behandelen van volwassenen, ouderen en kinderen in de psychiatrie, de jeugdzorg en in de vrouwenhulpverlening.

Esther staat ingeschreven bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het register vaktherapie.

Mireille de Vries (maandag, woensdag en vrijdag, locatie Aalsmeer)

Orthopedagoog, speltherapeut en scheidingscoach

Mireille’s expertise bestaat uit het behandelen van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen. Daarnaast begeleidt zij de ouders met vragen en kwesties rondom opvoeding van jonge kinderen, pubers en adolescenten. Na haar studie orthopedagogiek heeft zij gewerkt in de jeugdzorg. Daarbij heeft zij zich vooral gericht op kinderen met een verstandelijke beperking, autisme in het bijzonder. Later heeft zij een orthopedagogische praktijk aan huis gehad en verschillende jaren een medisch-commerciële functie bekleed. Vanaf 2017 heeft zij zich in toenemende mate gericht op de zorg voor kinderen en ouders wat maakte dat zij eind 2017 haar commerciële functie vaarwel zei om zich geheel te focussen op haar werk als orthopedagoog, speltherapeut en scheidingscoach. Nu werkt zij 3 dagen per week bij MindWorkx en daarnaast werkt zij als ervaringsdeskundige samen met advocaten/mediators om gezinnen in verschillende fasen van het echtscheidingstraject te ondersteunen.

Mireille vindt het erg belangrijk om bij kinderen en jongeren te kijken naar de context en de omgeving waarin het kind of de jongere zich bevindt. Zij betrekt daarbij ook de thuis- en schoolsituatie. Tijdens haar probleemanalyses en behandelingen maakt zij onder andere gebruik van technieken uit de speltherapie. Dit is een effectief hulpmiddel dat het kind in de gelegenheid stelt zich te ontspannen zodat het gemakkelijker kan communiceren over gedachten en gevoelens. Daarnaast maakt Mireille gebruik van NLP technieken (neuro linguïstisch programmeren). Dit is een krachtige methode is om negatieve gevoelens, emoties en ervaringen te neutraliseren.

Mireille (1969) is geboren in Amsterdam. Zij doorliep haar middelbare school in Amstelveen en heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mireille is enthousiast en open. Met deze positieve instelling legt zij makkelijk contact. Zij denkt in mogelijkheden en kansen, is oprecht geïnteresseerd en accepteert mensen om wie ze zijn. In haar vrije tijd wandelt Mireille graag met haar hond James, doet ze aan yoga en fitness, en past zij Mindfulness geregeld toe in haar dagelijks leven. Mireille is lid van de beroepsvereniging voor orthopedagogen (NVO) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Welmoet Bos (locatie Amstelveen)

GZ-psycholoog en EMDR-therapeut


AGB-code: 94-015242, BIG-registratienummer: 89050559125

Informatie over Welmoet volgt nog.Nelleke Stomps

Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut (BIG)

Nelleke werkt in de periode januari 2020 t/m april 2020 als regiebehandelaar in de praktijk in verband met vervanging van het zwangerschapsverlof van Miranda Tong Sang.