Behandelaanbod

MindWorkx biedt behandeling altijd binnen een systemische context. Ons uitgangspunt is dat een klacht of probleem nooit op zichzelf staat, dus binnen de behandeling zal altijd aandacht zijn voor de sociale, relationele, culturele en maatschappelijke context.

BEHANDELING

Binnen MindWorkx wordt zoveel mogelijk gewerkt met wetenschappelijk bewezen effectieve behandelmethoden, zoals:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Binnen deze therapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragspatronen en gedachten die emotionele problemen in stand houden. Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve interventie die wordt ingezet voor diverse klachten. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de het kind/de jongere kan binnen de behandeling onder meer worden gewerkt aan het verbeteren van de sociale, communicatieve en emotieregulatie vaardigheden, alsook het zelfbeeld. Voor meer informatie: http://www.vgct.nl/over-cgt/wat-is-cgt.

Voor het verwerken van ingrijpende, nare ervaringen zoals bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, een scheiding, overlijden van een belangrijk persoon, medische handelingen en pesterijen past MindWorkx de volgende effectief bewezen behandelingen toe:

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

TF-CBT is een behandeling die uit verschillende componenten bestaat en traumagerichte interventies integreert met cognitief gedragstherapeutische principes. Het verhaal dat de client heeft meegemaakt wordt geschreven en/of getekend met ondersteuning van de therapeut. Voor meer informatie over TF-CBT, klik HIER.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Voor meer informatie: http://www.emdrkindenjeugd.nl enhttp://www.emdr.nl

Gezinstherapie

Het kenmerk van gezinstherapie is dat de belangrijkste personen binnen het gezin worden betrokken bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering daarvan.

Opvoedingsondersteunende oudergesprekken

Kinderen maken enorme ontwikkelingen door, waarbij iedere fase in het ouderschap nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Zeker als er extra zorgen zijn. Binnen de opvoedingsondersteuning wordt gesproken over de invulling van het ouderschap om de ontwikkeling van het kind te bevorderen en problemen te doen verminderen.

Speltherapeutische contacten

Sommige kinderen vinden het moeilijk om te praten over wat er in hen omgaat. Speltherapeutische technieken kunnen worden ingezet om hier meer zicht op te krijgen en als ingang om over hun binnenwereld in gesprek te komen.

ONDERZOEK

Iedere behandeling start met het gezamenlijk in kaart brengen van factoren verband houden met de klachten en deze in stand houden om van daaruit aangrijpingspunten voor behandeling te bepalen. Op indicatie kan MindWorkx psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren als er vragen bestaan over het intelligentieniveau (intelligentieonderzoek). Ook kunnen wij in specifieke gevallen onderzoek uitvoeren als de vraag is in hoeverre de klachten passen bij een ontwikkelingsstoornis (ADHD of autismespectrumstoornis).