Werkwijze

Bij MindWorkx bestaat iedere behandeling uit de volgende stappen:

Kennismaking

De kennismaking heeft drie doelen: het opstarten van een goede samenwerking tussen de client en de therapeut, het inventariseren van de klachten en behandeldoelen en het inschatten het benodigde behandeltraject. Hierbij bespreken we wie bij de uitvoering van het behandelplan betrokken dient te zijn om de gewenste doelen te kunnen behalen. Na de kennismaking bepalen cliënt en therapeut of er een behandeltraject wordt ingezet. Dit eerste gesprek duurt meestal 60 minuten.

Contact leggen en onderhouden doet MindWorkx vanuit een visie: respect voor elkaars normen en waarden. Daarnaast zijn de uitgangspunten: betrouwbaarheid, nieuwsgierigheid, openheid en transparantie. MindWorkx vertelt wat ze doet en wat u van haar kunt verwachten.

Onderzoek

Als niet voldoende duidelijk is welke hulp nodig is of als er specifieke vragen zijn dan kan (diagnostisch) onderzoek een uitkomst zijn. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van gesprekken, vragenlijsten, diagnostische tests en/of observaties thuis of op school.

Behandeling

Na de kennismaking stelt MindWorkx met u een behandelplan op, met daarin:

  • Beschrijving van de klachten, diagnose en krachten
  • De behandeldoelen
  • De behandelmethode

Op basis van de behandeldoelen gaan we samen aan de slag met de behandelmethode die we in het behandelplan hebben afgesproken. De sessies duren ca. 45 minuten. Tijdens de sessies praten we vooral, soms doen we oefeningen om vaardigheden te trainen. Ook kan er in overleg met de client gebruik worden gemaakt van huiswerkopdrachten. De afspraken zullen in principe een- tot tweewekelijks zijn en overdag plaatsvinden. In overleg met de therapeut wordt een voor u zo prettig mogelijk moment afgesproken.

Duur van de begeleiding

Afhankelijk van de klachten en wensen worden er samen met u doelen opgesteld, welke leidend zijn in de duur van de begeleiding.

Cliënttevredenheid

Bij MindWorkx wordt gestructereerd de clienttevredenheid gemeten tijdens de behandeling en bij de afsluiting van de behandeling, o.a. door evaluaties tussendoor en door gebruik te maken van een (korte) vragenlijst na afronding van de therapie. Op deze wijze kunnen wij de zorg nog beter afstemmen op de wensen en behoeftes van u als cliënt.

Op alle zorg die vanuit MindWorkx wordt geboden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. MindWorkx heeft een kwaliteitsstatuut basis GGZ. Deze kunt u opvragen bij één van de behandelaren.